-POW Function-

Sayısal verilerin kuvvetini almak için pythonda ** işareti kullanılır. Örnek : 2**3 gibi

>>> 2**3      # 2 sayısını 3. kuvveti (2*2*2)
8                     # int veri tipi olarak sonuç döndürülür.


Başka bir örnekte float sayı tipini ele alalım;

>>> 4.0**2       # 4.0 float sayının kökünü 2. kuvveti
16.0                 # Sonuç float olarak yazdırılacaktır.


Bir karenin alan hesaplamasını yaparak yeni bir örnek yazalım;

>>> kareKenar = 4                   #karenin bir kenarının uzunluğunu belirleyerek kareKenar değişkenine bir değer atayalım.
>>> kareAlan=kareKenar**2    # Karenin bir kenarının uzunluğunu x kabul edersel alanı x² olarak karenin alanını yazalım.
>>> print(kareAlan)                   # print  fonksiyonu ile karenin alanını yazdıralım.
16                                              # çıkan sonuç int sayı tipi olarak karşımıza çıkmaktadır.


Sonucun hangi veri tipinde olduğunu anlamak için aşağıdaki kodu yazarak test edelim.

>>> print(type(kareAlan))         # Print fonksiyonu içerisinde type fonsiyonu kullanarak kareAlan sonucunun tipini yazdıralım.
<type 'int'>                                 # verinin tipi int olarak test etmiş olduk.


Başka bir örnek ;

f: R → R
f(x)=x³+x²-x+5      x=4 sayısının fonksiyon altındaki görüntüsü kaçtır?

>>> x=5                                        # x değişkenine 5 sayısını atadık.
>>> sonuc=x**3+x**2-x+5            # fonsiyonun x'in üçüncü ve ikinci kuvvetlerinin nasıl yazıldığına dikkat ediniz.
>>> print(sonuc)                           # sonucu print fonksiyonu ile yazdırdık.
81                                                 # Sonuc

Sonucun veri tipini de öğrenmek istersek;

>>> print(type(sonuc))             #Sonucu print ve type fonsiyonu kullanarak veri tipini yazdıralım
<class 'int'>                              # veri tipi : int

 

https://www.kenanay.com/

Comments powered by CComment