Python startswith() Metodu 

str.startswith(prefix[, start[, end]])

startswith () Parametreleri

Startswith () yöntemi en fazla üç parametre alır:

  • prefix - Kontrol edilecek dize veya dizi
  • start (isteğe bağlı) - Ön ekin dize içinde kontrol edileceği başlangıç konumu.
  • end (isteğe bağlı) - Ön ekin dize içinde kontrol edileceği bitiş konumu.

 Startswith () yöntemi bir boolean sonuç döndürür.

Dize belirtilen önekle başlıyorsa True değerini döndürür.
Dize belirtilen önekle başlamazsa False değerini döndürür.

 

Örnek;

sehir="manisa"
print(sehir.startswith("ma",0,2))

#çıktısı

True

 

Aynı örnek üzerinden False durumuna örnek;

 

sehir="manisa"
print(sehir.startswith("man",0,2))


#çıktısı

False

 Dikkat edilirse dizenin başındaki karakterleri sorgularken startwith() metodunun ikinci ve üçüncü parametresine dizedeki 0. indeksle 2. indeks arasındaki değerleri vererek sorguladık. 2. indeks dahil edilmemiştir. Sorgulama karakteri indeks değerleri dışında olduğu  için False oldu.

 

 

 https://www.kenanay.com/

Comments powered by CComment