Python partition(sep) Metodu

Pythonda partition() metodu tek parametre alır. (seperator-sep) "Partition" bölmek, parçalamak olarak tanımlayabiliriz. Partition() metodu belirtilen dizenin (string ifadenin) 3 elemanlı tuple (demet) tipinde listeye dönüştürür. Tuple liste tipinin index() ve count() olmak üzere sadece iki metodu olduğunu unutmayınız.

Örnek;

Öncelikle boş bir dizenin (string ifadenin) nasıl olduğunu görelim.

sehir=""
print(sehir.partition("a"))

#çıktısı

('', '', '')    

#şeklindedir.

Yukarıdaki örnekte partition() metodu için parametre olarak bir değer girmek zorunludur. Yoksa metod hata  verir.

Partition() farklı kullanımlarına  başka bir örnek ;

karakter="e"
print("'e' karakterinin bölünerek oluşan tuple liste: ",karakter.partition("e"))

karakter1="el"
print("'el' karakterlerinin bölünerek oluşan tuple liste: ",karakter1.partition("e"))

karakter2="el"
print("'el' karakterlerinin bölünerek oluşan tuple liste: ",karakter2.partition("l"))

karakter3="el"
print("'el' karakterlerinin bölünerek oluşan tuple liste: ",karakter3.partition("el"))


#çıktı

'e' karakterinin bölünerek oluşan tuple liste: ('', 'e', '')
'el' karakterlerinin bölünerek oluşan tuple liste: ('', 'e', 'l')
'el' karakterlerinin bölünerek oluşan tuple liste: ('e', 'l', '')
'el' karakterlerinin bölünerek oluşan tuple liste: ('', 'el', '')

 

 Farklı kullanımlara örnekler ;

 

sehir="muş"
liste=sehir.partition("u")
print("Oluşan Liste : ",liste)
print("Oluşan Listenin Tipi : ",type(liste))
print("Listenin Elamanları : ",liste[0],liste[1],liste[2],sep="*")

#çıktısı

Oluşan Liste : ('m', 'u', 'ş')
Oluşan Listenin Tipi : <class 'tuple'>
Listenin Elamanları : *m*u*ş

 

 Başka bir örnek;

 

sehir="kütahya"
liste=sehir.partition("ah")
print("Oluşan Liste : ",liste)
print("Oluşan Listenin Tipi : ",type(liste))
print("Listenin Elamanları : ",liste[0],liste[1],liste[2],sep="*")


#çıktısı

Oluşan Liste : ('küt', 'ah', 'ya')
Oluşan Listenin Tipi : <class 'tuple'>
Listenin Elamanları : *küt*ah*ya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment