Python lstrip([chars]) Metodu

Python lstrip() metodu dizenin solundaki parametre olan girilen karakterleri  çıkarttarak yeni bir kopya oluşturur.

a="*pppython*"
print(a.lstrip("*py"))

thon*           # sonuç olarak dizenin solundaki metotta  belirtilen "*,p,y" karakterleri çıkartmış olduk.

 

 

lstrip() metodunu kullanırken aradaki seçilmeyen karakterlerin ortasından bir karakteri belirtirsek dizeden çıkartılamaz. Örneğin "python" string ifadesinde  lstrip("h") yazarsak "h" karakteri çıkartılamaz.

Örneğin "h" karakterini de yazalım;

a="*pppython*"
print(a.lstrip("*pyh"))

thon*                   #"h" karakteri solundaki t karakteri olduğundan dizeden çıkartılamadı.

 

Comments powered by CComment