Python split() Metodu

Pythonda split() metodu temel kullanımı str.split(sep=None, maxsplit=-1) şeklindedir. Dizedeki karakterleri varsayılan olarak dizede bulunan  boşluklardan ayırarak yeni bir dizi oluşturur.

 Python stplit() metodu karater dizeleri arasındaki boşlulardan yeni bir dizi oluşturur.

 

b="Python dersine Hoşgeldiniz..."
b=b.split(" ")
print(b)

 ['Python', 'dersine', 'Hoşgeldiniz...']

 

Bir dizenin ilk harfini split() metodunu kullanarak yazdıralım ;

a="kenan"
for i in a.split():
    print(a[0])

k                      # sonucu ekrana yazdırmış olduk.

Comments powered by CComment