Python find() Metodu

find() metodu karakter dizisi içerisindeki bir karakterin yerini bulmamızı sağlar. Karakterin dizi içerisindeki indeksini sonuç olarak gösterir. Temel yapısı string.find(value, start, end) bu şekildedir. Veri, başlangıç ve bitiş olmak üzere üç parametresi vardır.


>>> "kütahya".find("h")
4

"h" karakterinin indeks sırasını bize sonuç olarak 4 yazdırdı.

"kütahya" dizisindeki 4. indeksi sorgulayarak sağlamasını yapalım.

>>> "kütahya"[4]
'h'                                #4. indeksin 'h' karakteri olduğunu gördük.

 

Şimdide olmayan bir karakteri sorgulayalım.

>>> "kütahya".find("c")
-1

Olmayan bir karakteri dizi içinde sorgularsak -1 sonucunu verecektir.

Şimdide farklı olasılıkları da aşağıya yazalım.

>>> "kütahya".find("kü")   
0
>>> "kütahya".find("kütahya")
0

Yukarıda bir karakter değil birden fazla karakter yazsak bile find() fonsiyonu ilk karakterin konumunu verecektir. Sorgulanan ilk karakter "k" olduğu için bize 0. indeksi sonuç olarak verdi.

 >>> a="Basit bir biçimde izah edemiyorsanız yeterince iyi anlamamışsınız demektir.Albert Einstein"
>>> len(a)
90

len() fonsiyonu ile dizinin eleman sayısını yazdırdık.

Şimdi de belli bir dizi aralığında elemanları sorgulayan örnek kodlar yazalım ve inceleyin.

 

>>> a="Basit bir biçimde izah edemiyorsanız yeterince iyi anlamamışsınız demektir.Albert Einstein"
>>> a[15]
'd'
>>> a.find("a",15,50)
20

Yukarıda "a" karakterinin 15. ve 50. indeksi aralığındaki ilk "a" karakterini yerini yadırmış olduk. Sonuç 20. indekstir.

Dizi içindeki 20. indeksi yazdırırsak sonuç aşağıdaki gibi "a" olacaktır.

>>> a="Basit bir biçimde izah edemiyorsanız yeterince iyi anlamamışsınız demektir.Albert Einstein"
>>> a[20]
'a'

 

 

 

Comments powered by CComment