Python expandtabs() Metodu

expandtabs() metodu karakter dizelerin arasına boşluk bırakarak kopya bir dize oluşturmak için kullanılır. 

 

>>> a="Ankara\tTürkiye\'nin\tbaşkentidir."         

>>> a.expandtabs(10)
"Ankara    Türkiye'nin         başkentidir."

 

#Cümlede "Türkiye'nin" sözcüğündeki kesme işaretini de hesaba kattığı için kesme işaretinin işlevselliğini geçersiz yapma için "Türkiye\'nin" şeklinde yazdık. Aksi halde yorumlayıcı hata verecektir.

Örnekte cümlenin söcükleri arasında boşluk için \t yapısını kullandık. Ancak boşluğun uzunluğunu expandtabs() metodu ile parametresine bir değer girdik. Sözcükler arasında geniş boşluklar oluştu.

 

 

 

 

 

 

https://www.kenanay.com/

 

Comments powered by CComment