Python count() Metodu

count() metodu bir karakter dizisinde belli bir karakterin kaç tane olduğunu belirlemek için kullanılır.

 isim="kenan"

>>> isim.count("k")            #isim değişkenine atanan isim 'k' karakterinin kaç tane olduğunu yazdırdık.
1

>>> isim.count("n")            #isim değişkenine atanan isim 'n' karakterinin kaç tane olduğunu yazdırdık.
2

 

count() metodu üç parametre alır. Örnek verelim;

>>> isim="kenan"
>>> isim.count("n",3)         
1

  #karakter dizisinde ( "kenan" ) iki tane "n" olmasına rağmen 1 sonucunu yazdırır.Çünkü count() metodunda sayılacak karakteri belirterek ilk parametreyi yazdık. sonra ikinci parametreye de 3 değerini yazdık. İkinci parametre olarak belirlediğimiz 3 ise karakter dizisinde 3. indeksteki "a" karakterini ifade eder.Dolayısıyla count() metodunda "n" karakterini 3. indeksten sonra saymaya başladığından python derleyicisi sonuç olarak 1 yazdırdı.

 

 

 

 

 

https://www.kenanay.com/

Comments powered by CComment