Python center() Metodu

Pythonda center() fonsiyonu karakter dizisinin sağ ve soluna boşluk bırakarak ortalanmasını sağlar.

 

>>> "kenan".center(10)
'  kenan   '          

 

#ismin sağ ve soluna boşluk bırakır ve ismi ortalar. kaç karakter boşluk olacağını parametre olarak belirttik.

 

>>> "Kenan".center(10).casefold()
'  kenan   '

 

 yukarıda # iki fonksiyonu birden kullandık - casefold() ve center() metodu-

 

>>> isim.center(25,"*")
'**********kenan**********'           #center() metodunun 2 parametre aldığına dikkat edelim.

 

 

 

https://www.kenanay.com/

Comments powered by CComment