STANDART OLMAYAN PROGRAMLAMA

A. ANSI FORTRAN-77'de olmayan bilgisayar kodu, yalnızca programın başarılı bir şekilde çalışması için bu tür bir kodlama gerekli olduğunda ve

      1. ANSI FORTRAN-77'de eşdeğer kod yazmak için ne varsa anlamına gelmez veya

      2. standart dışı FORTRAN-77 kodu özellikle bu standart için gereklidir.

B. INCLUDE (veya eşdeğeri) dışındaki standart dışı kaynak kodları ayrı alt programlarda izole edilmelidir. Alt program arayüzleri, program başka bir işlemciye taşındığında standart olmayan alt programın kolayca kaldırılabilmesi ve değiştirilebilmesi için oluşturulmalıdır.

C. INCLUDE veya eşdeğeri, ilgili EXTERNAL deyimleriyle parametre deyimleri veya ORTAK blok eklemeleri ve bunlarla ilişkili ve önsöz belgeleriyle sınırlıdır.

       1. Gerekli standart dışı kodlamaya bir örnek, ORTAK blokları ve bunların ilgili belgelerini standartlaştırmak için INCLUDE (veya eşdeğeri) 'nin zorunlu kullanımıdır.
       2. Bu özelliğe sahip olmayan bir bilgisayar sisteminde, parametre ifadeleri ve ortak bloklar içeren programları desteklemek için VAX FORTRAN INCLUDE deyim formatını kullanarak bu görevi yerine getiren bir FORTRAN ön işlemcisi sağlanmalıdır.
       3. Derlenmiş listeler, derlenmemiş kaynak kodu yerine kod geliştirme ve hata ayıklama için kullanılmalıdır. Bu prosedür, INCLUDE veya eşdeğerinin etkilerinin programcı tarafından kolayca değerlendirilmesine izin verir.

 

 

Comments powered by CComment