Program iki formattan birinde listelenebilir. İlk format önerilir.

A. İlk liste biçimi şu sırada olmalıdır: yönetici, ardından tüm alt programları (hata çıkış alt yordamları ve blok verileri hariç) alfabetik sırada, ardından hata çıkış alt yordamları ve ardından blok verileri izler.

B. İkinci liste formatı, mantıksal bütünlük dikkate alınarak belirlenen bir sıra kullanır. Bu durumda, ilk önce yönetici listelenmeli ve tüm alt programların ve modüllerin görünüş sıralarına göre bir listesi, yöneticinin başlangıcındaki yorumlara dahil edilmelidir. Bir modülün alt programları birlikte listelenmelidir.

Comments powered by CComment