C. Program sonlandırmalarında STOP ifadeleri veya iptal edilen bir alt program kullanılmalıdır.

1. CALL EXIT ve END ifadeleri, STOP ifadeleri yerine kullanılmayacaktır.

2. Herhangi bir programda yalnızca bir normal STOP olmalıdır. Normal fesih icrada bulunmalı ve "NORMAL SONLANDIRMA" demelidir. Diğer tüm sonlandırmalar anormal durdurma veya durdurma olacaktır ve şunları sağlamalıdır:

       a. hata durumunun oluştuğu durumda
       b. sona erdirmeye neden olan değişken veya koşul oluştuğunda.

B. Durdurma alt programı, yalnızca bir anormal program yürütmesini sonlandırmak amacıyla kullanılan, bir kontrol işi veya komut prosedürünün de uygun şekilde durdurulması için kullanılan sisteme özgü bir alt program olabilir.

C. Yardımcı çıktı için yapılanlar gibi temel hesaplamalar için gerekli olmayan hesaplamaların başarısız olması, meşru olarak devam edebiliyorsa birincil hesaplamanın sonlandırılmasına neden olmamalıdır. Ancak, bu tür bir hata teşhis edilmeli ve uygun bir hata mesajı verilmelidir.

 

Comments powered by CComment