DİZİLER (ARRAYS)

A. Dizi indeksleri, katı indeks kontrolü bölgesi dışında kullanıldığında (örneğin sabit sayıda döngüye sahip bir DO LOOP, katı indeks kontrolü bölgesidir), endekslerin maksimum dizi sınırlarının aşılmadığından emin olmak için kontrol edilmesi gerekir. Dizi sınırları aşıldıysa, programın durdurulması veya anormal bir sonlandırma iletisi ile iptal edilmesi gerekir.

B. Bir dizi, dahil edildiği tüm alt programlarda aynı boyutlara sahip olmalıdır. Bir alt program ve onun alt alt programları arasındaki dizi boyutlarının sayısını veya sınırlarını değiştirmek önerilmez.

C. Bir dizi ve boyutları alt bir alt programa bağımsız değişken olarak iletildiğinde, boyut bir hesaplamadan elde edilmişse dizi boyutunun çağrıdan önce kontrol edilmesi gerekir. Doğrudan alt alt programda tekrar doğrulanmalıdır.

 

 

 

Comments powered by CComment