ORTAK BLOKLAR (COMMON BLOCKS)

A. Alt programlar arasındaki bağlantıyı azaltmak ve kontrol kapsamı / etki alanı çatışmasını en aza indirmek için ortak bloklar dikkatle tanımlanmalı ve sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.

      1. Dizilere ve değişkenlere erişim sağlamanın birincil yöntemi argüman listeleridir.

      2. Erişim sağlamanın ikincil yöntemi, kapsamı ciddi şekilde kısıtlanmış olan etiketli ortak bloklar aracılığıyla yapılır.

      3. ORTAK bloklar yerel veya global olabilir.

             a. Yerel bir ortak blok yalnızca bir modül içinde kullanılabilir. Ortak bir blokta bir değer ayarlandıktan sonra, bir modülle sınırlı bir yerel ortak blok olmadıkça değiştirilemez.

             b. Genel ortak blok bir programın herhangi bir yerinde kullanılabilir, ancak yalnızca belirli kısıtlamalar dahilinde kullanılabilir.

                       (1) Global olarak uygulanan ortak blokların alt programlara sadece değişmeyen miktarlarda taşınmasına izin verilir. Genel ortak bloklar, ortak bloğun başlatılması dışında, değişkenleri o alt programda değiştirilmiş veya değiştirilmiş bir alt programdan aktarmamalıdır. Global olarak uygulanan bir ortak blokta depolanan veriler
sonradan değiştirilemez.

                       (2) Global olarak uygulanan ortak bloklar, BLOCK DATA'daki DATA ifadeleri, program yürütme başlangıcında bir veri dosyası okunarak veya bir kerelik bir hesaplama ile yüklenmelidir.

 

B. Disiplinsiz ortak kullanım, bir programın anlaşılmasını zorlaştırır. Değişkenler, ortak bloklar değil, öncelikle argüman listeleri yoluyla alt programlara aktarılmalıdır.

C. Nadir görülen iki istisna dışında, boş (etiketsiz) ortak yasaktır.

D. Ortak bloklar bir alt programa yabancı değişkenler sokmamalıdır. Bir değişkenin ortak bir blokta mevcut olması, tek tek değişkene erişmek için tüm ortak bloğun bir alt programa dahil edilmesini haklı çıkarmaz.

E. Ortak bloklar kısa olmalı ve yalnızca kavramsal olarak benzer veya ilgili bilgiler içermelidir.

F. Ortak bloklardaki tüm aboneli dizilerin boyutları başka bir spesifikasyon ifadesinden ziyade ortak ifadede beyan edilmelidir.

G. Ortak bir blok, göründüğü her alt programda aynı olmalıdır. Bu tutarlılık aşağıda açıklanan İNCLUDE prosedürü kullanılarak sağlanmalıdır.

H. Ortak bir bloğun yalnızca bir versiyonu korunabilir. Her bir ortak blok ve ilişkili yorumlar, uygulanabilir her alt programa otomatik olarak eklenmelidir. Bu özellik, UPDATE, HISTORIAN veya INCLUDE deyimi gibi özellikleri kullanan birçok bilgisayar sisteminde bulunur.

I. BLOCK DATA tarafından yüklenen ortak bir bloğu tanımlayan INCLUDE dosyası, "EXTERNAL name" ifadesini içermelidir; burada "name", BLOCK DATA alt programının adıdır. Bu bildirim, ortak blok bir kitaplığın parçası olursa, ortak bloğa başvurulursa BLOCK DATA alt programının program bağlantısına dahil edilmesini sağlar.

J. Ortak bloklardaki değişkenlerin en az üç harfli adları olmalıdır. I, J, K, L, M ve N ortak blok değişkenleri olarak yasaklanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment