Yazdır

ARGÜMANLARLA İLETİŞİM (COMMUNICATIONS VIA ARGUMENTS)

A. Bir alt program daima tam argüman setiyle çağrılmalıdır.

B. Değişken adları, FUNCTION deyimleri ve genel amaçlı veya kütüphane alt programlarındaki değişken adları hariç olmak üzere alt programlara veya alt programlara aktarıldığında özdeş olmalıdır. Muaf tutulan genel amaçlı alt programlar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ara değer bulma, kök bulma, sayısal entegrasyon, denklem çözme ve grafik alt programları yer alır.

C. Bağımsız değişkenler (gerçek parametreler olarak da adlandırılır) değişken adları, FUNCTION'lar veya basit ifadeler olmalıdır.

         1. Açık sayısal sabitler bağımsız değişken olarak görünmemelidir. Bu kısıtlama, değişmez bir sabitin değerini yanlışlıkla değiştirmeye karşı savunur. Sayısal sabitler normal hata ayıklama teknikleri ile incelenebilen adlar olduğunda alt program değerlerinin yanlış değiştirildiği hatalar daha kolay tespit edilebilir.

         2. Bir ifade bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, basit olmalıdır. Basit bir argüman dörtten fazla aritmetik, mantıksal, ilişkisel veya karakter operatörü içermemelidir.

D. Bağımsız değişken olarak görünen fonksiyon adları harici veya gerçek bir ifadede listelenmelidir.

E. Bir istisna dışında, fonksiyon sonuçları yalnızca fonksiyonun normal değeri üzerinden döndürmelidir. Çağıran argümanların değerlerini değiştiren bir fonksiyon yasaktır; bu amaçla alt rutinler kullanılmalıdır. İstisna, yalnızca anahtar kelime güdümlü girdiyi uygulamak için kullanılan bir fonksiyondur.

 

 

 

Kategori: FORTRAN
Gösterim: 204