DALLANMA (BRANCHING)


A. Programlama mantığı basit, düzenli olmalı ve basit mantık kullanmalıdır.

B. Dallanma minimumda tutulmalıdır.

     1. Her bir dallanma ifadesinin gerekliliğine ve uygunluğuna özel dikkat gösterilmelidir.

     2. Her dallanma ifadesi dahili olarak belgelenmeli ve açıklanmalıdır; belgeler şubenin amacını özetlemelidir.

     3. Koşullu bir ifadeyi kontrol ettiği özel ifadelerle gruplamak ve birleştirilmiş kod segmentini bir kez belgelemek yeterlidir.

Koşullu test ve dal ifadesinin kontrol ettiği koddan ayrı olarak belgelenmesine gerek yoktur.


C.Herhangi bir döngüye veya kontrol yapısına dalmak yasaktır.


D. Geriye dönük aktarımlar DO WHILE ve REPEAT UNTIL ve LOOP LEAVE AGAIN yapılarının eşdeğer FORTRAN uygulamasıyla sınırlıdır. Diğer tüm geriye doğru dallanma yasaktır.


E. GO TO ifadeleri önerilmez; kullanılıyorsa, atlama, DO WHILE, REPEAT UNTIL ve "LOOP_LEAVE_AGAIN" yapıları dışında aşağı doğru olmalıdır. Dallanma ifadeleri genellikle belirsiz kod üretir.


F. Hesaplanan her GO TO ifadesini hemen, hesaplanan GO TO ifadesini bulan ve tanımlayan ve hesaplanan GO TO'nun başarısız olduğu dizin değerini yazdıran koşulsuz bir STOP izlemelidir.


G. Aritmetik IF yerine mantıksal IF kullanılmalıdır. Mantıksal IF, aritmetik IF'den daha hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılır.


H. Belirsizliği önlemek için parantez boyutu. Mantıksal ifadeler için varsayılan bir değerlendirme sırasına güvenmeyin.

Comments powered by CComment