"DO" DÖNGÜLERİ


A. Her DO döngüsü yalnızca bu döngü için kullanılan benzersiz bir CONTINUE deyimiyle sona ermelidir. Döngünün sonunu (standart olmayanla aynı şekilde) açıkça işaretlemek için DO döngüleri için benzersiz CONTINUE deyimleri terminal deyimleri olarak kullanılmalıdır
B. Döngü içinde bir diziye atıfta bulunulursa, dizi boyutlarının aşılmamasını sağlamak için bir DO döngüsünün ilk ve terminal parametreleri açıkça kontrol edilmeli veya kodlanmalıdır.

Comments powered by CComment