Algoritma Nedir?

Algoritma, bir problemin çözümünde işlemlerin, metotların veya fonksiyonların nasıl işleyeceğini adım adım gösteren iş akışıdır diyebiliriz.

Algoritmanın temel özellikleri bulunmaktadır.

Algoritma Temel Özellikleri

Algoritmanın Temel Özellikleri;

 

Girdi ve Çıktı Bilgisi (Input and Output Information) : Algoritmanın girdisi olmak zorundadır. Girdi daha önce tanımlanan veri olabileceği gibi database den çağrılan bir veri, klavyeden girilen bir bilgi, sinyal gönderen aygıtlar (sensor, uzaktan kumanda, oyun konsolu, wifi... vb) gibi bir çok veri olabilir.Algoritmalar girilen verilerin toplanması, işlenmesi, dönüştürülmesi, sorgulanması gibi bazı temel işlemlerin sonucunda bize çıktı verir. Algoritmaların çıktısı olarak harf, sayı, image dosyası, video, sinyal, uyarı...v.b pek çok çıktı çeşitlerini görebiliriz.

 

Açıklık (Aperture) : Algritmadaki işlem basamakları sıralı, doğru ve kesin bir şekilde tanımlanmalıdır.

 

Doğruluk (Accuracy) : Algoritmalara girdi (input) işlemi yapıldıktan sonra sonuç (output) kesinlikle doğru olmalıdır. Ayrıca algoritma içindeki işlem adımlarının da yanlış sonuç vermesi algoritmanın diğer işlem basamaklarında da yanlışlığa sebep olur.

 

Sonluluk (Finiteness) : Algritmanın bir sonu olmalı, kesinlikle sonsuz döngüye girmemelidir.

 

Verimlilik (Efficiency) : Algoritma istenilen zaman içinde yapılmalıdır. Algoritmanın tanımlanması pratik ve kısa olmalıdır. Algoritmada iş akışında tüm olasılıklar düzenlenirken en olası muhtemel göz önünde ön planda olmalı, kod akış süresi kontrol edilmeli ve bellekte fazla işlem karmaşasına sebep olamalıdır.

 

Genellik (Universality) : Algroritma benzer problemlerde de uygulanmalı ve çözebilmelidir. Bir algoritma, genellik özelliği ile başka bir algoritmanın iş akışı içine kolay entegre edilebilir ve doğru sonuçların bulunmasını sağlar.

 

 

 

 

Comments powered by CComment